naar top
Menu
Logo Print
15/02/2019 - JONAS VERHOEST

Een goed afgewerkt gazon is het perfecte visitekaartje

De eisen van de klant liggen steeds hoger, de omstandigheden worden moeilijker

Het gazon is een erg belangrijk onderdeel van de tuin, zo niet het belangrijkste. Het is daarom van belang dat u als tuinaannemer voldoende tijd en ruimte neemt om de aanleg vooraf goed te analyseren. Welk grasmengsel past het best bij de noden van de klant? Welke verschillende eigenschappen hebben de grasmengsels? En wat heeft de bodem nodig om van het gazon een topgazon te maken? Een goed afgewerkt gazon gaat nooit onopgemerkt voorbij en is daarom de beste reclame die een tuinaannemer zich kan wensen.gazon

Visitekaartje

Bij een perfect aangelegde tuin hoort een prachtig gazon. Daarom is het belangrijk om als tuinaannemer voldoende aandacht te besteden aan de keuze van het gras, de bodem te analyseren en te bewerken en het gazon goed te onderhouden. Een fraai afgewerkt gazon is namelijk het ideale visitekaartje voor een tuinaannemer.
De eisen zijn de laatste jaren de hoogte in­gegaan, terwijl de omstandigheden er niet gunstiger op worden. De grasoppervlaktes worden steeds kleiner en alsmaar intensiever gebruikt. Dat alles in extremere weersomstandigheden met lange droogtes en langdurige vriesperiodes.
Het is van belang om alle risico’s die u als tuinaannemer zelf in de hand hebt in de kiem te smoren, waardoor enkel externe factoren effect kunnen hebben op de kwaliteit van het gazon.

gazon

Overleg de bestemming van het gazon
altijd met uw klanten

Kleine investeringskost

In de meeste gevallen beslaat het gazon het grootste oppervlak van de tuin, toch vergt gazon de laagste investeringskost.

Ongeveer 3 kilogram graszaad is nodig per are. Per vierkante meter gras kost dit dus ongeveer 25 cent, ervan uitgaande dat één kilo graszaad gemiddeld 8 euro kost. De kost in vergelijking met planten of terras is dus verwaarloosbaar. Desalniettemin is de graskeuze heel erg belangrijk.

Overleg met de klant

Gezien de omstandigheden steeds lastiger worden, is het van belang om goed de bestemming van het gazon voor aanleg te bepalen in samenspraak met de klant.
Heeft de klant groene vingers of heeft hij een broertje dood aan tuinieren? Wordt het gazon intensief gebruikt of dient het eerder als siergazon? Het zijn factoren die meespelen in de keuze van het graszaad.

Verschillende soorten graszaad

De drie meest gebruikte grassoorten in de mengsels zijn het Lolium Perenne (Engels raaigras), Festuca Rubra (Roodzwenkgras ) en Poa Pratensis (Veldbeemdgras).
Ga in de keuze van het mengsel steevast voor optimale kwaliteit. De meerprijs van het graszaad weegt in totaliteit niet door in grote tuinprojecten van 5.000, 10.000 of 15.000 euro.

Lolium Perenne – Engels raaigras

Engels raaigras, zowel diploïd als tetraploïd, zorgt voor een snelle kieming en heeft een hoog herstellend vermogen. Engels raaigras heeft altijd een verticale beworteling. De nieuwe tetraploïde Engelse raaigrassen zijn erg ziekteresistent en hebben een sterke en diepe beworteling waardoor ze ook toleranter zijn voor droogte en stress.

Poa Pratensis – Veldbeemdgras

Veldbeemdgras vormt in veel gevallen de ruggengraat van de grasmat. Het zorgt voor een sterke zode met ondergrondse uitlopers. Veldbeemdgras heeft een horizontale beworteling.

Festuca Rubra – Roodzwenkgras

Roodzwenkgras is een fijne en lichte grassoort die zorgt voor een egaal en mooie afwerking van het gazon. Naast veldbeemdgras heeft ook roodzwenkgras een horizontale beworteling. Festuca rubra heeft drie ondersoorten. Eén zonder uitlopers, één met fijne uitlopers en één met forse uitlopers.

Samenstellingen

gazon

Klassiek Engels siergazon bevat enkel Festuca Rubra en Poa Pratensis.
Sier-speelgazon bestaat uit 20% Lolium Perenne, 20% Poa Pratensis en 60% Festuca Rubra.
In speel-sportgazons wordt doorgaans een mengeling gemaakt van 40% Lolium Perenne, 20% Poa Pratensis en 40% Festuca Rubra.
Afhankelijk van de bestemming wordt het grasmengsel anders samengesteld. Ook de kwaliteit van elke graszaadsoort kan ver uit elkaar liggen. Het is aan te raden om ook van ieder graszaad afzonderlijk voor de beste kwaliteit te gaan. Enkel zo hebt u garantie op een perfecte afwerking. De kwaliteit van rassen is na te gaan in de nationale grasgids.

Siergazon

Een siergazon komt het meest tot zijn recht in een tuin waar een mooi gazon is gewenst zonder intensief gebruik. De mengsels hiervoor bestaan uit fijnere soorten gras die korter en frequenter gemaaid moeten worden dan andere gazonsoorten.

Sier-speelgazon

Hier is de bestemming verschillend dan dat van een puur siergazon. Het gazon moet in dit geval wel stevig genoeg zijn om te belopen.
Het hoger aandeel Festuca Rubra geeft dit gazon een fijn uitzicht, terwijl de Lolium Perenne en Poa Pratensis instaan voor de stevigheid van het gras.

Speel-sportgazon

Wanneer kinderen en dieren zoals honden het gazon intensief gebruiken is het aan te raden om voor een speel-sportgazon te kiezen. Een hoger aandeel Lolium Perenne zorgt voor een snelle en degelijke herstelling bij schade na intensief gebruik.

Bodemanalyse

Vooraleer er beslist wordt om het gras in te zaaien, kan een analyse van de bodem gemaakt worden. Die analyse mag zeker 20 à 30 centimeter diep gebeuren. Een bodemanalyse dient niet gratis te gebeuren, deze kleine meerkost betaalt zich voor de klant snel terug.
Zonder bodemanalyse is het nattevingerwerk om de voedingstoestand, pH en organische stof van de bodem te bepalen. Na de analyse weet u precies welke en hoeveel voedingsstoffen u moet toevoegen zodat u overdosering kan vermijden. Door direct in te spelen op de noden van het gras kan u uitval voorkomen en kan het gazon optimaal groeien.

Bodem bewerken

Een gazon moet steeds goed gedraineerd zijn om schimmels te voorkomen en de grasgroei te stimuleren. Te veel drainage is echter nefast. Om een goede bodemstructuur te bekomen is het inwerken van hoogwaardige organische stof erg belangrijk.
Organische stof zorgt voor een hoger drainerend vermogen in zware gronden, maar verbetert ook het vocht- en voedingsbufferend vermogen van lichte gronden. Aangezien de aanleg het enige moment is om de bodem goed, eenvoudig en ingrijpend te verbeteren is het erg belangrijk om in deze fase voldoende aandacht te schenken aan de bodemstructuur. Naast bodemstructuur is ook de zuurtegraad en een aangepaste voeding van belang.

gazon

Smoor alle risico’s die u zelf in de hand hebt in de kiem.
Zo kunnen enkel externe factoren de kwaliteit van het gazon beïnvloeden

Onderhoud

Op de juiste tijdstippen maaien en bemesten zorgt voor een langere levensduur van het gazon. Een siergazon wordt meestal heel erg kort gemaaid en is doorgaans zeer intensief in onderhoud en bemesting.
Bij een speel- en sportgazon wordt best niet meer dan 1/3e van de totale lengte van de grasspriet gemaaid. De maaifrequentie moet worden aangepast al naargelang de groeisnelheid van het gras. Deze gazons vragen minimaal 3 keer per jaar een bemesting. Idealiter in maart/april, eind juni en tot slot een winterbemesting eind september.

Grasmatten

95% van de grasmattenmarkt bestaat uit recreatiezoden. In deze grasmatten worden dezelfde zaden verwerkt als bij gras dat wordt ingezaaid. Veelal is dat een equivalent van sier-speelgazon met 20% Lolium Perenne, 20% Poa Pratensis en 60% Festuca Rubra. Grasmatten vragen een grote zorg gezien de plant geoogst wordt en op een andere grond terechtkomt waar tevens de windrichting veranderd kan zijn.
Bepalend voor de levensduur van de grasmat is de inworteling in de ondergrond. Gebruik bij de aanleg daarom een fosforrijke meststof. Voldoende beregenen zorgt ervoor dat de matten niet gaan inkrimpen. Eens ze zijn gekrompen is het heel moeilijk om alsnog een topgazon af te leveren.