WATERINFILTRATIE VIA BESTRATING: DIT ZIJN DE OPTIES

Dankzij waterdoorlatende en -passerende bestrating in de tuin en op de oprit infiltreert regenwater in de grond. Zo raken onder meer de rioleringen niet meer overbelast, wat ons allemaal waterellende bespaart. Vlaanderen besloot bijgevolg in heel wat situaties regeninfiltratie verplicht te maken. Hiervoor hebben u en uw klant de keuze uit verschillende oplossingen, waarmee mooie combinaties van verhardingen en groenpartijen te creëren vallen.

bestrating

types

waterdoorlatend of waterpasserend

Er bestaat zowel waterdoorlatende als waterpasserende bestrating/verharding voor tuinen, opritten ... De eerste is poreus, het water loopt dwars door de steen heen naar de ondergrond. De tweede heeft bredere voegen of grote holtes, waarlangs het water in de ondergrond loopt. De waterdoorlatende, poreuze straatstenen zijn praktisch in gebruik, maar zijn gevoeliger voor vervuiling van het oppervlak (bv. mosgroei), moeilijker reinigbaar en slibben mogelijk dicht. Elke optie heeft voor- en nadelen.

Vaak wettelijk verplicht

Beide opties laten een infiltratie van het regenwater in de bodem toe. In Vlaanderen is dit verplicht voor percelen vanaf 250 m², alle nieuwbouw of renovaties met een dakoppervlak vanaf 75 m² of een uitbreiding van meer dan 50 m². Gemeenten en provincies kunnen echter nog eigen, strengere regels hanteren. Steeds meer oppervlakten worden vandaag immers verhard, waardoor het regenwater minder goed op een natuurlijke manier in de ondergrond kan wegsijpelen. Hemelwater loopt dus via de rioleringen en de weinig resterende waterlopen weg, waardoor de riolen bij hevige regenval mogelijk overbelast raken en straten blank komen te staan. 

In Vlaanderen is infiltratie van regenwater in de bodem vaak wettelijk verplicht

bestrating
De Seamstone (Ebema) is perfect om gesloten bestrating en waterpasserende tegels te verbinden.
De vierkante steen sluit naadloos aan op de nokken van de Greenstone

STRAATSTENEN

Betonstraatstenen 

Betonstraatstenen met verbrede voegen zijn aan de zijkanten voorzien van brede nokken of afstandshouders, waardoor er brede voegen ontstaan waarlangs het water naar de fundering en de ondergrond wordt afgevoerd. Het voegenaandeel moet minstens 10% bedragen volgens de Technische Voorschriften PTV 126. Daarnaast bestaan er evenzeer betonstraatstenen met drainageopeningen. Door hun vorm infiltreert het water door openingen die na het leggen van de stenen ontstaan. Het drainageaandeel dat u met deze betonstenen creëert, moet opnieuw minstens 10% bedragen volgens de Technische Voorschriften PTV 126 en de doorlatendheidscoëfficiënt van het voegvullingsmateriaal dient bij beide soorten minstens 5,4 x 10-4 m/s te zijn. Over het algemeen bestaan betonstraatstenen zowel zonder als met tal van kleuren en in alle mogelijke formaten.

Artstone
Met de Ecospacers maak je betonklinkers waterdoorlatend (Artstone)

Ten slotte behoren ook poreuze betonstraatstenen, die water doorlaten dankzij de betonsamenstelling, tot de mogelijkheden. Het infiltratievermogen van deze stenen bedraagt opnieuw minimaal 5,4 x 10-4 m/s. De stenen hebben een lagere splijttreksterkte (> 2,5 MPa), maar sluiten mooi aan, waardoor ze makkelijker begaanbaar zijn. 

bestrating
De waterdoorlatende betonnen klinkers van Marshalls met voegen van 3 cm zijn perfect voor terrassen of opritten

KLEIKLINKERS

Via brede voegen met afstandshouders kunnen ook kleiklinkers - beschikbaar in meerdere kleuren - water doorlaten. De klinker laat het water passeren via de voegen, waardoor het water snel wegvloeit en er minder kans is op algen, mossen en onkruid in de voegen. Dankzij de intrinsieke duurzaamheid, esthetische kwaliteiten en waterpasserende eigenschappen zijn ook de kleiklinkers geliefd.

bestrating
Dankzij de voegen van waterpasserende kleiklinkers infiltreert water sneller, met minder kans op groengroei (Wienerberger)

NATUURSTEEN KASSEIEN

Natuursteen kasseien of plavuizen met een brede voeg met drainerende voegspecie/zandvoegen kunnen eveneens gebruikt worden om water door te laten. Natuursteen is beschikbaar in een grote variatie soorten en kleuren, met verschillende formaten en oppervlakte-afwerkingen. De natuursteen moet natuurlijk vorstbestendig zijn, maar vele soorten zijn ondertussen perfect geschikt als buitenbetegeling.

Grasbetontegels

Ook deze kunt u als waterpasserende bestrating gebruiken, op voorwaarde dat ze op een doorlatende structuur liggen en dat u de openingen met steenslag vult of er gras in laat groeien. Deze stenen moeten voldoen aan de PTV 126. De openingen bedragen minstens 25% van de totale oppervlakte, waardoor het water goed infiltreert.

bestrating
De W-vormige Aviena Edge grasbetontegel van Ebema maakt mooie patronen mogelijk

 

STEENSLAG, GRAS

Grind en andere steenslag

Ook siergrind en andere grind- en steenslagsoorten laten water door. Hiermee legt u halfverharding aan, met een open structuur. Belangrijk is dat dit materiaal geen nulfractie bevat. Het moet ook goed aangelegd zijn, zodat het water voldoende kan infiltreren en er zich geen mos vormt. Vandaar dat het een goed idee is om steenslag te combineren met grindplaten uit kunststof. Die zorgen voor meer sterkte en stabiliteit bij verkeer. De mat verdeelt de druk van een voertuig beter en voorkomt dat de steenslag niet in de ondergrond wordt geduwd. Alle grind blijft mooi op zijn plaats en het oppervlak oogt egaal. Ofwel heeft de mat een honingraatstructuur, ofwel vertoont ze wigvormige ruimten in alle richtingen, waarin het vulmateriaal zich door belasting steeds vaster zet.

Verder bestaan grindplaten zowel voor fijne als grote steenslag, en in verschillende kleuren, passend bij die van het grind, zodat het niet stoort wanneer de mat zichtbaar is. Bovendien gaat een stabilisatiemat de groei van onkruid en plantenwortels tegen, als er onderaan geotextiel tegen kleeft of indien de mat een fijn raster vertoont.

bestrating
Dankzij grindkunststofplaten blijft alle grind mooi op zijn plaats liggen (Tuinmaterialen Meynen)

Graskunststofplaten

Met graskunststofplaten verkrijg je een berijdbaar grasperk, zonder spoorvorming, gaten en waterplassen. Volgens een fabrikant leidt de optimale celgrootte van zijn platen tot een hoge plantenconcentratie en een goede wortelgroei. Zo blijft het oppervlak op lange termijn waterdoorlatend. U herintroduceert er groen mee, waartoe de overheid soms ook verplicht, dat toch bruikbaar blijft en helpt om regenwater verantwoord te beheren. Eventueel kunt u de platen ook al met gras aankopen, voor een snelle ingebruikname.

WELKE WATERDOORLATENDE VOEGMATERIALEN?

bestrating
Het voegmengsel van Vandix is waterdoorlatend

U vindt heel wat speciaal ontwikkelde voegmortels: drainerende basisvoegmortel met één component die onkruid en kruipend ongedierte tegenhoudt, een flexibele versie daarvan die uitzetten/krimpen beter opvangt … Daarnaast bestaat er waterdoorlatend voegzand dat onkruid afremt. Net als een nieuw, waterdoorlatend voegmiddel zonder cement, geschikt voor tegels en kasseien. En waterdoorlatend, polymeergebonden voegzand, dat na verdichting en bewatering hard wordt, maar tegelijk ook flexibel. Het vangt zo bewegingen in de ondergrond op en verhindert opnieuw onkruid en kruipend ongedierte. Een ander polymeerzand houdt stenen sterk op hun plaats, ook in hellingen.

 Met dank aan: ABW bvba, ACO, Artstone, Beltrami, Bostik, Carrières du Hainaut, Coeck, Disaghor-Dockx, Ebema_Stone&Style, ECCO Products, ELS-Garden, Marshalls, Nidaplast, Nijst Natuursteen, MBI, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), Tuinmaterialen Meynen, Van Dijck, Vandix en Wienerberger

Meer weten over

BOUWMATERIALEN

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij GardenPro 

GardenPro maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.